Dahiliye (İç Hastalıkları)

DÂHİLİYE

 • İÇ HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİSİ
 • KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ – ERİŞKİN AŞI UYGULAMALARI
 • HEMATOLOJİK HASTALIKLAR
 • ROMATOLOJİK HASTALIKLAR
 • ENDOKRİN HASTALIKLARI
 • KARDİYOLOJİK HASTALIKLAR
 • GASTROENTOLOJİK HASTALIKLAR
 • NEFROLOJİK HASTALIKLAR
 • GERİ ATRİK HASTALIKLAR
 • ENFEKSİYON HASTALIKLARI
 • ALT VE ÜST SOLUNUM HASTALIKLARI
 • BÖLÜM İLE İLGİLİ İLAÇ RAPORLARI