Göz Hastalıkları ve Cerrahisi

 • YETİŞKİN VE ÇOCUK GÖZ HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİSİ
 • KATARAKT CERRAHİSİ ( ANLAŞMALI HASTANELERİMİZDE YAPILMAKTADIR )
 • ŞAŞILIK – PEDİATRİK OFTALMOLOJİ
 • RETİNA HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİSİ
 • GLOKOM ( GÖZ TANSİYONU )
 • KONTAKT LENS UYGULAMALARI
 • GÖZ AMELİYATLARI ( ANLAŞMALI HASTANELERİMİZDE YAPILMAKTADIR )
 • KORNEA HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ
 • KIRMA KUSURLARI ( MİYOPİ- HİPERMETROPİ – ASTİGMATİZMA )
 • DİABET GÖZ POLİKLİNİĞİ
 • BÖLÜM İLE İLGİLİ İLAÇ RAPORLARI