Genel Cerrahi

 • MEME MUAYENESİ, MEME KANSERİ ERKEN TANI
 • SAFRA KESESİ HASTALIKLARI
 • GUATR ( TİROİD BEZİ HASTALIKLARI )
 • KASIK FITIĞI – GÖBEK FITIĞI
 • KIL DÖNMESİ
 • BASUR ( HEMOROİD )
 • ANAL FİSSÜR – FİSTÜL VE ABSE
 • YAĞ BEZESİ VE YAĞ KİSTİ MÜDAHALELERİ
 • KÜÇÜK CERRAHİ MÜDAHALELER
 • SÜNNET
 • BÖLÜM İLE İLGİLİ İLAÇ RAPORLARI
 • ANLAŞMALI HASTANEMİZDE YAPILAN İŞLEMLER;
 • ENDOSKOPİ;
 • GASTROSKOPİ
 • KOLONOSKOPİ
 • GENEL CERRAHİ BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ AMELİYATLAR