Canlı Donör Vericili Böbrek Nakli

Canlı Vericili Organ Nakli

Sağlıklı bir kişinin kendi sağlığını tehlikeye sokmayacak şekilde bir organını veya bir organının bir parçasını ihtiyacı olan birine bağışlamasıdır. Burada organ nakli vericisi olacak kişinin sahip olmasını istediğimiz en önemli duygu ileride kendisi için sorun teşkil edecek problem saptanması halinde şartlar nasıl olursa olsun verici olarak kabul edilmeyeceğidir.

Kimler canlı böbrek nakli vericisi olabilir?

Canlıdan organ naklinde 4. dereceye kadar akraba ve hasım akrabalar donör olarak kullanılabilir. 1.derece akrabalar: anne, baba, çocuk 2.derece akrabalar: kardeş, dede, nine, torun 3.derece akrabalar: amca, hala, dayı, teyze, yeğen 4.derece akrabalar: 3. derecedekilerin çocukları Eşlerin rızası olması gereken başka bir özelliktir. Akraba olmayıp duygusal bağ ile verici olmak isteyen böbrek vericileri için Sağlık Bakanlığı denetimindeki bölgesel etik kurulları tarafından karar verilmektedir

Canlı Verici ile Yapılan Böbrek Naklinin Avantajları

1-Canlı böbrek vericisi, böbreğin nakil edileceği hastanın genellikle yakın bir akrabasıdır, bu nedenle daha iyi doku uyumu vardır. 2-Ameliyat tarihi önceden planlanır, programı yapılır ve en uygun şartlarda ameliyat gerçekleştirilir. 3-Nakil böbreğin ömrü kadavradan yapılan nakillere göre daha uzundur. 4-Böbrek genellikle hemen çalışır ve nakil sonrası diyaliz ihtiyacı olmaz.

Normal şartlar altında böbrek nakli vericisi olmak pek risk taşımamaktadır. Anestezi alacağı ve ameliyat olacağı için herhangi bir ameliyata benzer cerrahi riskler taşır. Böbrek vericileri ameliyattan kısa bir süre sonra iyileşmekte ve ortalama 3-4 hafta içinde normal iş ve ev yaşantısına dönebilmektedir. Uzun dönemde tek böbrekli olması yaşam süresini ve kalitesini etkilemez. Yalnız travma riskini arttırabilecek yakın dövüş sporları gibi aktivitelerden uzak durmalıdır.

Kadavra nakillere göre canlı nakil en uygun şartlarda ve genellikle doku uyumu daha iyi olan akrabalardan yapıldığından sağkalım daha iyidir. Günümüzde 1 yıllık başarı %98 civarındadır. Organ reddi oranı ise güçlü ilaçlar sayesinde %6 civarına indirilmiştir. Uzun dönemde böbrek yetmezliğine yol açan hastalık nakil böbrekte de tekrar edebilir ve böbreği işlevsiz hale getirebilir. Çok seyrek olmakla birlikle nakil sonrası damarlarda ve idrar yollarında bir takım problemler olabilir.

Hastanemizde böbrek nakli vericisi işlemleri 4 basamakta tamamlanır. Her basamakta Organ nakli koordinatörü, Nefrolog ve Cerrah tarafından sonuçlar incelenerek bir üst basamağa geçilir.
1.Basamak: Kan grubu, Kan basıncı, Kreatinin klirensi, Tam idrar tahlili, İdrar kültürü, 45 yaşın üstündeki vericilerde göz hastalıkları konsültasyonu, Viral markerlar, Kan şekeri, böbrek fonksiyonları ve abdominal USG
2.Basamak: Doku tipi
3.Basamak: Tam biyokimyasal inceleme, Kadın vericiler için meme USG ve gerekirse mamografi, EKG, EKO, Kardiyoloji konsültasyonu, gerekirse koroner anjiografi, Kadın doğum, Psikiyatri ve Anestezi konsültasyonu
4.Basamak: Renal CT anjiografi