Karaciğer Kanseri

Karaciğer Kanseri

Karaciğerde görülen tümörlerin büyük bir kısmı diğer organlarda başlamış olan kanserin (mide, ince ve kalın barsak, pankreas, meme, akciğer gibi) karaciğere yayılması şeklinde karşımıza gelir. Karaciğerin kendi tümörleri tüm tümörlerin %10’ kadardır. Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon insan karaciğer kanseri tanısı almaktadır.

Karaciğer kanserlerinin nedenleri;

- %80’i siroz (hepatit B, C daha fazla olmak üzere tüm siroz nedenleri) - Genetik geçişli bazı hastalıklar (Trizonemi) - Metabolik hastalıklar (hemokromatozis, Wilson hastalığı) - Zehirli maddeler (Aflatoksin, vinil)

Karaciğer kanserinin belirtileri;

- Yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı - Karnın sağ üst tarafındaki ağrılar - Kronik Karaciğer hastalığı olduğu bilinen kişilerde genel durumun birden bozulması

- Özellikle risk altındaki hastalar (özellikle sirozlu hastalar) en ucuz ve kolay uygulanan Ultrasonografi ile takibe alınmalıdır.
- Bilgisayarlı tomografi (BT)
- Manyetik rezonans görüntüleme (MRI)
- Anjiografi
- AFP tayini yapılabilir. AFP takibi sirozu olan hastalarda erken evrelerde tümör saptanmasına yardımcı olan önemli parametredir.

Tedavi edilmeyen karaciğer kanserinin sonuçları çok kötüdür. Semptomatik hale geçen tümörlerin %80’i cerrahi olarak çıkarılabilecek olma şansını kaybetmiştir. Cerrahi olarak çıkarılabilen tümörlerde ortalama sağkalım 25 ay iken hiçbir tedavi yapılamayan hastalar genellikle 6-9 ay içinde kaybedilir.

Cerrahi olarak kanserin çıkarılabilmesi için iki önemli faktör kanserin karaciğer içinde sınırlı olması yani başka bir organa sıçramaması ve karaciğer hastalığının evresidir. Başka bir organa sıçramış karaciğer kanseri cerrahi tedavi şansını kaybetmiştir. Karaciğer hastalığının erken evrelerinde kanserin sayısı ve çapı uygun ise cerrahi olarak çıkarma ilk basamakta uygulanır. Bunun en önemli dezavantajı tümörün yüksek tekrar etme riskidir. Cerrahi rezeksiyona uygun olmayan özellikle kronik karaciğer hastalığı olan kişilerde tümöre sebep olan hastalığı da tedavi ettiği için karaciğer nakli ilk tercih olarak uygulanmaktadır. Karaciğer naklinin ileri evre tümörlerde bile uzun zaman sağkalım sağladığı görülmüştür. Karaciğer nakli ve cerrahi çıkarıma uygun olmayan hastalarda hepatik arter kemoembolizasyonu (HACE), radyofrekans ablasyon (RF) ve alkol enjeksiyonu gibi radyolojik yöntemler hastanın sağkalım süresini uzatmak için yapılan diğer girişimlerdir.